36058 ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - Πληρωμή για 2024A και 2024B