36142 ΡΩΜΑΝΤΖΗΣ ΦΟΙΒΟΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B