36305 ΜΑΓΔΑΛΗΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ - Πληρωμή για 2023A και 2023B