36501 ΚΑΡΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ - Πληρωμή για 2024A και 2024B