36794 ΠΑΝΤΕΛΑΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B