36808 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΝΑ - Πληρωμή για 2023A και 2023B