36873 ΣΤΡΑΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B