37053 ΓΑΝΟΣ ΚΛΕΑΡΧΟΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B