37061 ΠΑΠΑΣΠΗΛΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - Πληρωμή για 2023A και 2023B