37075 ΛΙΤΣΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B