37123 ΠΑΣΧΑΛΑΚΗ ΒΕΝΕΤΙΑ - Πληρωμή για 2024A και 2024B