37165 ΝΙΑΜΟΝΙΤΑΚΗΣ ΑΡΗΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B