37369 ΓΑΝΩΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B