37960 ΚΟΥΛΟΥΜΠΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B