37997 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B