37998 ΚΑΛΕΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B