38076 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ ΜΑΡΙΑ - Πληρωμή για 2024A και 2024B