38184 ΣΚΕΜΠΡΗ ΙΩΑΝΝΑ - Πληρωμή για 2024A και 2024B