38204 ΝΤΑΛΑΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B