38242 ΧΟΥΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B