38251 ΛΑΝΤΖΟΥΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ - Πληρωμή για 2024A και 2024B