38260 ΘΩΜΑΪΔΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ - Πληρωμή για 2024A και 2024B