38350 ΓΕΩΡΓΑΚΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B