38400 ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B