38432 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B