38444 ΒΙΤΖΗΛΑΙΟΥ ΦΑΙΔΡΑ - Πληρωμή για 2024A και 2024B