38505 ΠΑΠΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B