38600 ΝΑΖΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΕΙΡΗΝΗ - Πληρωμή για 2023A και 2023B