38935 ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B