38975 ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ - Πληρωμή για 2024A και 2024B