38999 ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΣ ΒΑΪΟΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B