39037 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B