39100 ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΥ ΑΛΚΥΟΝΗ - Πληρωμή για 2023A και 2023B