39116 ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B