39160 ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ - ΖΑΝΤΕΣ ΦΟΙΒΟΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B