39232 ΤΣΑΠΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ - Πληρωμή για 2024A και 2024B