39325 ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΑΝΔΡΕΑΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B