39333 ΠΑΡΝΑΣΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B