39405 ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ ΕΛΠΙΔΑ - ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ - Πληρωμή για 2024A και 2024B