39422 ΚΟΠΑΚΑΚΗΣ - ΜΠΕΛΜΠΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B