39444 ΖΓΟΥΛΕΤΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B