39452 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ - Πληρωμή για 2023A και 2023B