39482 ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B