39643 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ - Πληρωμή για 2024A και 2024B