39704 ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B