39870 ΔΑΦΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ - Πληρωμή για 2023A και 2023B