39874 ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΕΦΡΑΙΜ - Πληρωμή για 2024A και 2024B