39919 ΚΑΒΕΛΑΡΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B