40034 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ - Πληρωμή για 2024A και 2024B