40055 ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B